Vil ha nytt museum på Eid

Det vert jobba med å få etablert eit nytt Hær- og samfunnsmuseum på Nordfjordeid.

Museum: Ein ønskjer å etablere eit nytt Hær- og samfunnsmuseum på Nordfjordeid. Det må også setjast i verk tiltak for å sikre dei historiske bygningane på Eksersisplassen.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

Det var Kulturhistoriske informasjonsprosjekter ved John Olav Vereide som tok initiativet i vår – med forslag om ei re-etablering av Nordfjord hærmuseum på Nordfjordeid. Det vert synt til den sentrale plassen forsvaret og eksersisplassen har hatt i Eid kommune.