Styrking av ortopeditilbodet på Nordfjordeid og i Helse Førde

Opnar ortopedisk poliklinikk

Tilbodet ved Nordfjord sjukehus vert utvida. No opnar ein ortopedisk poliklinikk.

Ortopedisk poliklinikk: Ein utvidar tilbodet ved Nordfjord sjukehus med ortopedisk poliklinikk. F.v. lege Jan Isak Stokseth, seksjonsleiar Hilde Manseth Bjørhovde og Kari Anne Indrebø.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Vi ønskjer at pasientane skal sleppe å reise så langt og at dei skal få tilbod ved næraste sjukehus.

Nyhende

I desember 2011 vart den kirurgiske aktiviteten lagt ned ved Nordfjord sjukehus. Frustrasjonen var stor både hos tilsette og lokalbefolkninga i Nordfjord.