No er det klart kven som skal sitje i førarsetet i Stad kommune

Venstre, Arbeidarpartiet og Høgre har inngått samarbeid i nye Stad kommune.

Alfred Bjørlo V) får med seg Siri Sandvik (Ap) i toppleiinga i Stad kommune. 

Nyhende

Venstre, Arbeidarpartiet og Høgre er samde om følgjande fordeling av verv i Stad kommune: