Ståle Sandal og Paul Jacob Helgesen:

Sp skal bli største parti

– Stad Senterparti (Sp) har ambisjon om å bli det største partiet i Stad kommune, og som ein følgje av det vil også partiet ha ordføraren i den nye Stad kommune.

Vil ta over: Etter åtte år i opposisjon i Eid kommune, er Senterpartiet klare til å ta styringa av nye Stad kommune. 

Nyhende

Det seier Ståle Sandal, leiar i Stad Sp, og Paul Jacob Helgesen, partiet sin ordførarkandidat.