Vann fram om mellombels stogg

Kommunen har anka

Stårheim bygg AS har vunne fram i sak mot Eid kommune med krav om mellombels stans når det gjeld tildeling av kontakt for ombygging av Eid eldretun, og kommunen må betale bortimot 100.000 kroner i sakskostnader til motparten.

OMBYGGING: Sak om tildeling som gjeld ombygging og opprusting av Eid eldretun/ Fossevegen bufellesskap har hamna i retten. 

Nyhende

Ekstraordinært møte i finansutvalet om Eid eldretun

Framleis uavklart om byggekontrakt

 

Saka gjeld krav om stans til det er rettskraftig avgjort korvidt Eid kommune si avgjerd om å tildele kontrakt til HS Bygg AS er i strid med «anskaffelsesforskriften» samt om kommunen har gjort feil ved tildelingsevalueringa til skade for Stårheim Bygg AS.