Ekstraordinært møte i finansutvalet om Eid eldretun

Framleis uavklart om byggekontrakt

Det kan gå både vinter og vår før ombygginga av Eid eldretun står ferdig.

ORIENTERTE: Prosjektleiar Torfinn Myklebust orienterte om status, og Fjordabladet vart etter ei stund kasta på gangen. 

Nyhende

Planane for ombygging av Eid eldretun/Fossevegen bufellesskap er godkjent og har vore ute på anbodskonkurranse. Det kom inn fire tilbod. Endeleg avgjerd om kven som får tildelt arbeidet er enno ikkje klart.