Utvikling og bevaring av setrane

Vil ha aktiv bruk

TSU i Eid meiner at aktiv bruk av husa på ei stølskvie er eit viktig tiltak for bevaring av kulturverdiane. Dei liker dårleg at fylkeskommunen har klaga på deira avgjerd.

Funksjonelle bygg: Nils Helge Løkling (Ap) meiner det er viktig for bevaring og aktiv bruk at eigarane får bygge seg funksjonelle bygg på stølane, men av moderat storleik og tilpassa eksisterande byggestil. 

Nyhende

Sogn og Fjordane fylkeskommune har klaga på vedtak i Teknisk- og samfunnsutval (TSU) om å gje Rune Hole dispensasjon og igangsettingsløyve for riving, flytting og oppføring av stølshus på Nakken.