Norges kommunistiske parti i Vestland

Fred, miljø, demokrati og sosialisme

Fjordabladet har stilt spørsmål til partia som stiller liste til fylkestingsvalet i Vestland. Her kjem svar frå NKP i Vestland, Alexander N. Sørnes og Arild S. Johannessen

Alexander Sørnes står som nummer to på lista til Vestland NKP  Foto: Privat

Det må difor setjast inn tiltak for rekruttering også av andre tilflyttarar enn dei som høyrer heime i regionen.

Nyhende