Leiar

Må ta på alvor

I Fjordabladet tysdag kan du lese om pårørande som reagerer på dårlege og uforsvarlege forhold til dei eldre i Eid.

Pårørande er bekymra for dei eldre i Eid.  Foto: Anita Ingebrigtsen

For politikarane og administrasjonen i Eid kommune er dette ei alvorleg sak.

Nyhende

Det vert vist til at kommunen har plikt til å sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen blir tilbydd naudsynt helse- og omsorgstenester.