Odd Einar Dørum og Alfred Bjørlo

Ein gong mentor og elev

– Først og fremst er Alfred Bjørlo ein god ombodsmann, Både for innbyggarane i kommunen, for regionen og ikkje minst for distriktskommunane i landet vårt.

Venstreprofilar: Odd Einar Dørum, tidlegare samferdsleminister og justisminister, og Alfred Bjørlo, tidlegare personleg rådgjevar for ex-statsråden møttest på Nordfjordeid sist veke.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det var svaret Fjordabladet fekk då avisa spurde den tidlegare stortingspolitikaren, samferdsleministeren og justisministeren om Alfred Bjørlo, ordførar i Eid og som stiller til attval for partiet Venstre, var eit «politisk talent»?