Paul Jacob Helgesen, Stad Sp:

–Stad Sp er skeptiske til vindmøller på land

Senterpartiet ynskjer også å legge til rette for eit samfunn som verdset dei eldre og ser på dei også som viktige ressursar i samfunnet, seier Paul Jacob Helgesen, ordførarkandidat for Stad Sp.

Ordførarkandidat: Paul Jacob Helgesen kjem frå ein familie i Selje der han har fått politikk inn med morsmelka. Gunn Helgesen (Krf), Paul Jacob si mor, var ordførar i Selje i fleire perrioodar. No er han sjølv ordførarkandidat for det som kan bli det største partiet ved det komande valet. Foto: Tormod Flatebø 

Listetopp for Senterpartiet Namn: Paul Jacob Helgesen Sivil status: Gift Barn: 3 gutar (12, 9, 7 år) Utdanning: Havbruksingeniør. Jobbar som: Bedriftsrådgjevar i Segel Mest interessante hobby: Sist leste bok: Veien til ufrihet, Russland, Europa, Amerika, av Timothy Snyder.

Nyhende

– Har ditt parti inngått forpliktande samarbeid med andre parti før valet 9. september?