–Saka blir avgjort når eg har fått svar

– Eg har bede Statens vegvesen om å gjere fleire vurderingar på avbøtande tiltak før eg tek ei endeleg avgjerd på framtidig tenestestruktur.

Vil ha fleire svar: Jon Georg Dale ønskjer fleire vurderingar om avbøtande tiltak frå Statens vegvesen før han tek endeleg avgjerd om framtidig tenestestruktur for Statens vegvesen sine trafikkstasjonar.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

–Det sa statsråd Jon Georg Dale på spørsmål frå Fjordabladet om han meinte at departementet faktisk hadde svart bilbransjen i Nordfjord på det dei spurde om.