Stor motstand mot vindkraft i kommunane

Nyhende

NPK: Etter at NVE i vår foreslo å definere 13 område som eigna for vindkraft, skriv 22 av 26 kommunar som fram til no har skrive høyringsuttale klart nei til vindkraft i sitt område.