Status for landbaset vindkraft

VINDMØLLER PÅ VINDFYLLA?: Vindfylla ligg midt i det området som NVE har peika ut. 

Nyhende

I dag er produksjonen av vindkraft i Noreg heller ubetydeleg i den store samanhengen, men kan likevel erstatte fleire tonn utslepp av CO2 kvart år.