Vestland Venstre prioriterer utbetring av vegnettet

– Nye, store vegprosjekt bør vente

Vestland Venstre vil prioritere utbetringar framfor nye, store vegprosjekt.

VEG: – Vi har eit enormt etterslep på fylkesveg. Det handlar om å sikre nok løyvingar til fylkesvegnettet, seier toppkandidaten til Vestland Venstre, Gunhild Berge Stang. Her saman med leiar i Stad Venstre, Gunnar Silden og toppkandidatane til kommunevalet Alfred Bjørlo og Helle Frogner frå Stad Venstre.  

Nyhende

– I eit fylkesperspektiv er det vegane som er utfordringa, særleg fv. 620. Vi vil prioritere utbetring av eksisterande fylkesvegnett og rassikring før ein går i gang med store investeringar til nye tiltak.