Ronald Dalsbø Stad KrF:

KrF vil ikkje sentralisere – tenestene må vere nær folk

– Vårt program seier at vi ikkje vil innføre eigedomsskatt på næring, og at vi vil arbeide for å redusere eigedomsskatten på bustad.

KrF: Ronald Dalsbø er listetopp for Stad Kristeleg Folkeparti  Foto: Privat

Vi vil ikkje sentralisere verken dei eldre eller andre som treng pleie og omsorg

Bla om →→→
Nyhende

– Har ditt parti inngått forpliktande samarbeid med andre parti før valet 9. september?