Motstanden mot vindkraft på Stadt bles opp

Det bles hardt rundt vindkraftplanane på Stad i Selje kommune.

Utbygginga av vindmølleparken Vindmøller Okla vindkraftverk skal starte i august. No veks motstanden mot utbygginga.  Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Nyhende

På Stadplatået i Selje kommune er Okla vindkraftverk planlagd med fem vindturbinar, med utbyggingsstart i august. NVE gav konsesjon til utbygginga i 2013.