Håkon Sjåstad, Stad SV

– Bru over Lote-Anda er minst viktig for kommunen

‑Det vi må kjempe mest for trur eg blir born/oppvekst og helse/omsorg, med tilstrekkelege ressursar i skulane og i dei kommunale helsetenestene. Dette er 1.-prioritet for SV.

SV: Håkon Sjåstad toppar lista til Stad SV. Her finn du ein del var på kva som er viktige saker for Stad SV og korleis partiet vil prioritere når dei kjem inn i kommunestyret i Stad kommune.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

– Kva parti vil det vere naturleg å prioritere samarbeid med i den komande valbolken?