Lag di eiga blomstereng

Ei blomstereng er for mange sjølve symbolet på norsk sommar. Men det er blitt færre blomsterenger og slåttemarker rundt oss.

Blomstereng: Ein gul oase til glede for insekta. Slått som driftsform har vore vanleg i heile landet i mange hundre år. Langvarig og kontinuerleg hausting av mark for å skaffe høy til dyrefôr har ført til at slåttemarker har utvikla seg til ein eigen naturtype, som skil seg frå landskapet rundt.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK

Nyhende

Heldig vis er det ein aukande trand å lage si eiga, fargerike eng i hagen - til glede og nytte også for insekta.