Omsetting av eigedomar i Eid kommune

Omsetning av eigedomar i Eid kommune i juni månad 2019.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Panoramavegen 3566 (Gnr 142, bnr 3) i Eid kommune er overdrege frå Olav Magne Solheim til Marit Pauline Solheim (31.05.2019). Overdraginga omfattar også Gnr 142, bnr 8 i Eid kommune. Overdraginga omfattar også del av Kyrkjegata 5 (Gnr 52, bnr 159, seksjon 21) i Stranda kommune.