Særdeles positivt signal

– At fylkesmannen i Vestland trekkjer klagen sin, var ei fantastisk nyheit til det unge paret og for lokaldemokratiet.

Ikkje minst er dette ein viktig siger for lokaldemokratiet, seier Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Hordaland Frp.  

Nyhende

Det seier Silje Hjemdal, stortingsrepresentant frå Hordaland Frp, som engasjerte seg i frådelingssaka i Ervik ved å ta eit oppgjer med fylkesmannen samt at ho stilte spørsmål til statsråden om det er slik det skal vere.