Klagen førte ikkje fram

‑Etter ein gjennomgang av saka har ikkje fylkesmannen funn nokon grunn til å setje til side Eid kommune sitt vedtak.

Ikkje løyve: Berner Midthjell nådde ikkje fram med klagen sin. 

Nyhende

Dette skriv fylkesmannen i sitt endelege vedtak i saka der Berner Midthjell har søkt om dispensasjon og byggeløyve til å sette opp eit naust på Midthjell.