14 tiltak for ei miljøvennleg cruisenæring

Her er dei 14 tiltaka som Eid kommune har slutta seg til.

Eid kommune har slutta seg til 14 tiltak for ei miljøvennleg cruisenæring.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

1. Krav til at alle cruiseskip med operasjon i norske fjordar, sårbare område i norske farvatn eller norske cruisehamner må operere i tråd med krava for utslepp av NOx og SOx, som omtalt i ny forskrift frå Sjøfartsdirektoratet for verdsarvfjordane.