Særmerkt og vakker flora i Hoddevika

På denne tida kvart år kan ein oppleve eit naturfenomen av dei sjeldne på Stadlandet. Eit område på 22 mål er dekt av titusenvis Marianøkleblom eller, Fingersoleie, som dei seier lokalt.

KVELDSSTEMNING I HODDEVIKA: Bygda har 27–28 innbyggjarar og ligg idyllisk til ut mot storhavet. Reitane med Marianøkleblom og andre spesielle plantar ligg sør i bygda.  

Dermed er der ingen aktive bønder igjen som bur i bygda.

Nyhende

Jan Ove Hoddevik har heilt sidan skuletida hatt ei sterk interesse for plantelivet i heimbygda, og no når han blir pensjonist kan han bruke ennå meir tid på å dyrke denne interessa.