Rådmannen vil ha handlingsregel

Stad har høg lånegjed og må vere varsam med nye investeringar

Rådmann Åslaug Krogsæter ynskjer ein fast handlingsregel i Stad kommune som inneber at låneopptak utanom sjølvkostområda ikkje skal vere større enn betalte avdrag. Dette medfører at nokre av investeringsprosjekta som dei to kommunane vedtok i økonomiplan 2019-2022 må skyvast ut i tid eller takast ut av planen. 

Nyhende

I samband med arbeidet knytt til budsjett og økonomiplan for 2020-2023Stad kommune, er det fellesnemnda for Eid og Selje som skal handsame saker knytt til dette fram til nytt kommunestyre er konstituert i oktober 2019.