Felles visjon og verdiar for Stad

– Skal skape identitet og stoltheit

Temperaturen steig fleire hakk i Partssamansett utval då saka om utarbeiding av visjon og verdiar for Stad kommune var til behandling.

BRUKER ETABLERTE MØTEPUNKT: – Vi gjer det på toppen av andre ting, og vi bruker dei møtepunkta vi allereie har, forklarte sakshandsamar Janne Endal Andersson om arbeidet med felles visjon og verdiar for nye Stad kommune. 

Nyhende

Saka starta med at sakshandsamar Janne Endal Anderssen orienterte om kvifor ein treng ein visjon og korleis ein tenkjer seg at dette skal gjerast og kvifor.