Perspektivmelding for Vestlandet

Potensial for utvikling og vekst

Torsdag vart den aller fyrste perspektivmeldinga for Vestlandet presentert på eit møte på Nordfjord Hotell.

Rådslag: Saman med fire næringsorganisasjonar i Nordfjord inviterte Sparebanken Vest til ope møte om Vestlandsmeldinga. – Det vil vere eit stort potensiale for vekst på Vestlandet, som kan bli verdas viktigaste havområde, sa Sigurd Grytten , partnar i Zync, og ansvarleg for utforminga av meldinga. frå Sparebanken Vest. Alle foto Tormod Flatebø 

Nyhende

Vestlandsmeldinga er laga av analyseselskapa Zynk, PwC og SenseNet på oppdrag frå Sparebanken Vest. Målet med Vestlandsmeldinga er å få fram kva potensial som finst landsdelen, og kva som skal til for å realisere dette potensialet i framtida. Meldinga peiker på eit enormt potensial for utvikling og vekst på Vestlandet i åra framover. Mellom anna innanfor berekraftig energi, miljøteknologi, reiseliv, marine og maritime næringar.