Fordeling av SFE-verdiane

Stad kan bli fjerde største eigar

– Det overordna målet er at vi skal behalde verdiane som er skapt i og av Sogn og Fjordane Energi (SFE) i Sogn og Fjordane.

Sikre verdiane: Fylkestingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) meiner det er viktig at dei verdiane som Sogn og Fjordane Energi har skapt i Sogn og Fjordane blir verande til beste for innbyggarane i det gamle Sogn og Fjordane. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes 

Nyhende

Det seier fylkestingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) etter at Fylkestinget, med visse atterhald onsdag vedtok å overføre mange av fylkeskommunen sine kraftaksjar til kommunane i Sogn og Fjordane.