To førar melde

Under ein kontroll Statens Vegvesen hadde i Folven onsdag vart to førar melde for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

Kontroll:  

Nyhende

I tillegg fekk ein førar åtvaring for brot på same regelverk. Eit køyretøy vart sendt direkte til verkstad for calibrering av fartsskrivar. Eit køyretøy hadde feil ved underkøyringshinder.