Bryggja 17. mai

Helste til dei eldre

Ein viktig del av 17. mai feiring på Bryggja er å vise respekt og takksemd for dei som har vore med å bygge landet vi bur i.
Bildegalleri

Det var ein del av bodskapen tre gutar frå Bryggja skule hadde å framføre då dei heldt tale til bebuarane på Bryggja omsorgssenter 17. mai. I det flotte veret hadde mesteparten av bygdene i og rundt Bryggja samla seg for å feire dagen saman i grendehuset. Her var både noko å bite i og gode ord å høyre. Her er nokre bilete frå feiringa av nasjonaldagen på Bryggja.