Kommunestyret gav Harpefossen skisenter kommunal lånegaranti

Kraftig ordbruk i debatten

Kommunestyret i Eid vedtok torsdag å gje Harpefossen skisenter kommunal lånegaranti for eit lån på 1,6 millionar.

Mindretalet: Det som har skjedd i Hjelmelandsdalen dei siste åra, er det mest vellukka næringsutviklingsprosjektet vi har hatt i Eid kommune, sa Sigurd Reksnes som mente det var eit usedvanleg dårleg signal frå kommunestyret ikkje imøtekome det det vart søkt om. Alle foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Harpefossen skisenter hadde opphavleg søkt om kommunal lånegaranti for eit lån på 2,5 millionar kroner.