Styrkar satsinga «Alt i ein fjord»

–Eit tidsskifte

Svein Rotevatn karakteriserer realiseringa av Sagastad som eit tidsskifte og eit startskot for reiselivet i Eid.

– KAN BLI MEIR: – Eg trur Sagastad er ein nøkkel til å bli eit reisemål, seier Svein Rotevatn frå Nordplan. Han ser ikkje bort frå at det nye kunnskapssenteret kan utvikle seg vidare og breie seg litt meir utover i Sagaparken med fleire bygg. 

Nyhende

 

– No har ein verkeleg noko å vise fram. Sagastad vil styrke satsinga «Alt i ein fjord» der ein ser ting i samanheng frå Stryn i indre til Vestkapp i ytre Nordfjord.