Har vore 30 travle år

I desse dagar er det 30 år sidan Roald Rindal byrja å selje Stihl-produkt.

30 ÅR FOR STIHL: Distriktssjefen spanderer kake, og reknar med at 75 år gamle Roald Rindal ikkje gjev seg før han har selt 3000 sager og gjerne meir enn det.  

Dessutan er han snar til å lære seg ny teknologi.

Nyhende

På desse åra har han selt mellom 2700 og 2800 sager, og har no ei omsetning på rundt 3,8 millionar kroner årleg på Stihlprodukt.