Har vore 30 travle år

I desse dagar er det 30 år sidan Roald Rindal byrja å selje Stihl-produkt.

30 ÅR FOR STIHL: Distriktssjefen spanderer kake, og reknar med at 75 år gamle Roald Rindal ikkje gjev seg før han har selt 3000 sager og gjerne meir enn det.   Foto: Per Ole Lefdalsnes

Dessutan er han snar til å lære seg ny teknologi.

Nyhende

På desse åra har han selt mellom 2700 og 2800 sager, og har no ei omsetning på rundt 3,8 millionar kroner årleg på Stihlprodukt.