Selje formannskap

Fekk ikkje gehør

Selje-ordføraren fekk ikkje med seg formannskapet til å imøtegå rådsvedtak.

Formannskapet: Selje formannskap ønskte ikkje å støtte ein uttale til «Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsvene», og dermed fekk ikkje Selje-ordførar Stein Robert Osdal gehør for sin uttale. I staden vil formannskapet at ein set seg ved bordet saman med rådet og har ein diskusjon. 

Nyhende

Bakgrunnen i saka er at «Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne» i Selje kommune har kome med ein uttale om tenestene i kommunen.