Ber Selje kommunestyre iverksette tiltak

Krev betring

Råd for eldre og funksjonshemma i Selje meiner stram økonomistyring i kommunen har gått ut over tenestetilbodet til innbyggjarane i Selje.

SELJE: Råd for eldre og funksjonshemma i Selje ber kommunestyret iverksette tiltak som gjer kommunen til ein triveleg og god plass for alle innbyggjarar.   Foto: (ill.foto) Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

Dei viser til at ein gjennom dei tre siste åra har sett at Selje kommune har kome greitt ut på kommunebarometeret i forhold til økonomisk styring, og at kommunen har gått med overskot desse åra.