– Seglingshøgda må vere 82 meter

ENDÅ HØGARE: Det er ulike synspunkt på kor høg ei bru som erstattar ferjene må vere.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

– Det høyrer ikkje nokon plass heime i dag å bygge ei bru på 45 meter. Seglingshøgda på ei bru mellom Lote og Anda bør vere minimum 82 meter. Det meiner Audun Dybedal, ein mann med lang fartstid til sjøs både innanriks og i utanriksfart, mellom anna som kaptein på Hurtigruteskipa MS «Nordnorge» og MS «Kong Olav».