"Aktiv forvaltning"

Nesten fem mill. så langt i år

Oversikta over «aktiv forvaltning» per 31.mars er gledeleg lesing for Eid kommune.

Eid kommune har budsjettert med ei avkastning på 6,8 millionar kroner i 2019. Allereie etter tre månader er det pluss 4,8 mill., og økonomisjef Ole Starheim har grunn til å vere nøgd. 

Nyhende

Medan fjoråret gav dårleg utteljing, ser det langt lysare ut i 2019.