Seglingshøgde på 45 meter

– Kring 90 prosent ville blitt stoppa

– Kring 90 prosent av cruiseskipa ville blitt stoppa av ei bru med 45-meters seglingshøgde mellom Lote og Anda. Det opplyser Kjell Fagna, hamnesjef i Nordfjord Havn IKS, som har full oversikt over cruisetrafikken til Olden og Loen.

BRU MED 45-METERS SEGLINGSHØGDE SOM AVLØYSER FERJENE MELLOM LOTE OG ANDA: – Kan hende vil det vere ein fordel for Eid, men katastrofalt for Stryn og Nordfjord Havn, seier hamnesjef Kjell Fagna.  Foto: Anna Wuttudal

Det er ingen diskusjon om kor store skip ein skal ha inn.

Nyhende

Nordfjordbrua AS planlegg for minimum 45 meter

Seglingshøgde skaper bølgjerNordfjordbrua - Ser føre seg ulike alternative passasjar

Seglingshøgde på minimum 45 meter

 

Hamnesjefen er ikkje spesielt imponert over Fjordabladet som i ein leiarartikkel nyleg bomma når det gjeld konsekvensar for cruisetrafikken dersom det skulle kome ei bru med 45-meters seglingshøgde mellom Lote og Anda.