Manglar 193 fertile kvinner i kommunen

– Veldig bra å få barn i Eid kommune

I toppåret 1992 blei det født 97 barn i Eid kommune, då sytten prosent av befolkninga var kvinner i fertil alder. I høve til 1992 manglar kommunen 193 kvinner som kan få barn. Marianne Valeberg Nes (37) og Jannike Haugen Åsebø (31) synest Eid er ein bra plass å vere foreldre.

Både Eirik (t.h.) og Kasper ser ut til å skulle slå rot på Eid, etter at mor Marianne (t.h.) og mor Jannike (t.v.) valde å busette seg her med sine familiar. Begge mødrene er einige i at Eid har alt det ein måtte ønskje seg for småbarnsforeldre.   Foto: Inger Træen

Nyhende

Mange kvinner i fertil alder i prosent av befolkninga er eit godt utgangspunkt for å få mange barn og halde oppe folketalet på sikt.