Årsheimsstranda fv. 620, Kjødepollen-Sandvika

Krev fortgang på utbetring

– Finst det vilje og eit fleirtal som vil løyse dette viktige vegprosjektet?, spør Svein Hansen på Årsheim på Stadlandet.

620 vegen i Selje  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Tida er inne og syne for alle at ein vil satse på framtida og på gullkysten.

Nyhende

Han krev fortgang for å få vegutbetring på Årsheimsstranda fv. 620, Kjødepollen-Sandvika.