Ein engasjert sosialistisk høgremann

– Eg er svært oppteken av at ulikskapen i det norske samfunn ikkje skal blir for stor.

Ordførarkandidat: Geir Årvik er Høgre sin ordførarkandidat til kommunevalet i Stad kommune til hausten. Foto: Tormod Flatebø  Foto: Tormod Flatebø

At eg hamna i konfeksjonsbransjen ser eg på som reint tilfeldig.

Nyhende
  • Namn: Geir Årvik
  • Alder: 57 år
  • Busett: Leikanger på Stadlandet
  • Aktuell: Listetopp og ordførarkandidat for Stad Høgre
  • Sivilstatus: Gift med ungdomskjærasten Guni
  • To born, Anna og Bendik

Det seier Geir Årvik som har takka ja til å vere ordførarkandidat for Stad Høgre ved det komande kommunestyrevalet til hausten.