God utvikling i Lefdal Mine Datacenter

Nordfjordbygda Lefdal var tidlegare kjend ute i verda for olivingruva si. No er bygda minst like kjend for datalagring i den nedlagde gruva.

HOVUDGATA I LMD: Dagleg leiar Jørn Skaane ved inngangen til den to kilometer lange hovudgata på plan 3 i gruva. I sidegangane er det no eit tjuetalskonteinarar   Foto: Per Ole Lefdalsnes

Her er det snakk om fiber med racerfart.

Nyhende

Gruva er i ferd med å fyllast opp med data frå heile verda og har på kort tid blitt Norges største datalager. Berre ein liten del av gruva er teken i bruk, så med tida ser ein gode muligheiter for å bli mellom dei største i verda. LMD er og eineståande ettersom den er det einaste datasenteret i landet i ei nedlagt gruve.