Kystverket ønskjer større sikkerheitsmargin

Planlegginga når det gjeld å legge til rette for å ta imot cruiseturistar på Nordfjordeid er i full gang. I år er det venta 21 skip, og det første kjem 21. mai. Men framleis er ikkje alle godkjenningane i orden når det gjeld oppankringa.

OPPANKRING: Seawalken er på plass, men det er framleis noko som gjeld oppankringa av cruisebåtane som enno ikkje er heilt i orden.  Foto: Anna Wuttudal

Eid småbåteigarlag krev at all småbåttrafikk skal kunne gå uhindra inn og ut av småbåthamna til ei kvar tid, heile året og for all framtid.

Nyhende

Nordplan AS har på vegner av Seawalk Nordfjord AS sendt byggesøknad til Eid kommune om utlegging av ekstra forankringsbøyer for cruiseskip, samt ei markeringsbøye.