Meiner fleire eldre bygningar bør vere fritatt eigedomsskatt

Håper fleire vil vakne

Advokat Inger Mette Sefland trur det er fleire bygningar i Eidsgata og Tverrgata på Nordfjordeid som bør vere fritatt eigedomsskatt fordi dei er av historisk verdi.

Kulturminne: Inger Mette Sefland har søkt om fritak for eigedomsskatt på heimgarden på Sevland i Hjelmelandsdalen. Ho meiner fleire hus i Nordfjordeid sentrum med sine historiske verdiar kjem inn under Riksantikvaren sine instruksar om fritak. foto: INgebjørg Nilsen Stokkenes  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Det er beklageleg at kommunane ikkje går ut med informasjon til huseigarar om dette.

Nyhende

No har ho sjølv søkt om fritak for eigedomsskatt på Sevland gard i Hjelmelandsdalen.