Fekk avslag på naustsøknad

Vil klage på avgjerda

Berner Midthjell har fått avslag på søknad om løyve til å bygge naust på Midthjellneset.

IKKJE GODT NOK: – Eg kjem truleg til å klage. Eg føler at saksutgreiinga ikkje er god nok, seier Berner Midthjell (t.h.), som har fått avslag på søknad om å bygge naust på Midthjellneset. Frå venstre: byggesakshandsamar Roar Sætre og nytilsett plan- og utviklingssjef Kristian Nave.  Foto: Anna Wuttudal

Dette er for rigid paragrafrytteri.

Nyhende

Dispensasjonssøknaden var grunngjeven med at tiltaket er så lite at det ikkje bør vere naudsynt med reguleringsplan.