Vedtok sal til Din Bustad AS

SA JA: TSU har gjeve klarsignal for sal av areal til Din Bustad AS.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Teknisk- og samfunnsutval (TSU) handsama tysdag sak om opsjon på sal av kommunalt areal i Lunden.