Det blir ny asfalt på Skrede

SKREDE: Her skulle det asfalterast i 2018, men det vart utsett til 2019 p.g.a. økonomi.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Ut frå ramma på ein million kroner er det funne rom for berre nokre få tiltak på kommunale vegar i Eid i 2019.