Nye einingsleiarar i Stad kommune

Tore Nyhammer-Taklo blir einingsleiar for Eigedom i Stad kommune. 

Nyhende

Tore-Nyhammer Taklo blir einingsleiar for eigedom i Stad kommune, Hans Peter Eidseflot får ansvaret for kommunalteknikk.

Stad kommune får felles NAV-kontor. Leiaren for NAV Eid, Bodil Førde, er blitt leiar for Stad NAV.

Andre einingsleiarar er: Bjarte Gangeskar – barnevern, Linda Gotteberg – helse, Geir Petter Hatlenes – brann, Kristian Nave – plan og utvikling, Ingrid Stave – lokal samfunnsutvikling, Geir Holmen – kultur og Rune Engeseth – opplæring og integrering.