Trur ikkje på balanse i 2020

Prosjektleiar for Stad2020 er uroa for kommunane sine utfordringar med å få balanse i driftsbudsjettet for 2019, og vidare utviklinga i begge kommunane for å oppnå balanse i dei neste åra i økonomiplanperioden.

Betenkte: Både fylkesmann Lars Sponheim og seniorrådgjevar ved fylkesmannen sitt kontor, Kåre Træen, verka betenkte over dei økonomiske utfordringane Stad kommune står framføre i år framover.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Dette kom fram då Fellesnemnda for Eid og Selje vedtok fråsegn om årsbudsjett og økonomiplan for kommunane som no skal slå seg saman.