Får skilt med 50-sone på Bjørlo

Regionvegkontoret har vedteke at det skal setjast opp trafikkskilt med 50 km/t på Bjørlo.

NEDSETT FARTSGRENSE: Fylkesveg 663 på sørsida av Eidselva frå krysset E39 v/Skipenes bru til E39 på Nor heiter no Norsvegen. På strekninga er det stort sett 80-sone, men no altså 50-sone på ein liten parsell på Bjørlo.  Foto: Kart Statens vegvesen

Nyhende

Redusert fartsgrense gjeld berre ein parsell på 475 meter på fv. 663 Norsvegen. Vegen går på sørsida av Eidselva frå Skipenes bru til Nor bru.